Virksomhedskultur

Hvordan matcher individet kulturen i organisationen?

meeting

Måling af organisationskultur

En virksomhedskultur kan betragtes som værende det styresystem en virksomhed kører på, samtlige led i virksomheden bliver på den ene eller anden måde påvirket af kulturen. 

Derfor bør vigtigheden af at fokusere på kulturen i en virksomhed ikke undervurderes. Mange virksomheder oplever i dag at skulle igennem flere omvæltninger og omstillinger, blandt andet på grund af sammenlægninger af afdelinger, mergers og lignende. 

Netop i disse tilfælde er det yderst vigtigt at kulturen udvikler sig i takt med virksomhedens skiftende strukturer. I langt de fleste tilfælde vil det være en fordel at få professionel hjælp udefra, der kan hjælpe ledelsen med at analysere og bearbejde data, udrede situationen og tage handling mod det ønskede resultat. 

OCAI er den mest anerkendte og udbredte metode til måling af organisationskultur, er let anvendeligt og findes bl.a. på grønlandsk, dansk og engelsk.

 

 

Synliggør kulturen med OCAI

Med OCAI værktøjet måler vi på 4 overordnede kulturtyper:

  • Clan
  • Adhocracy (også kaldet innovationskultur)
  • Market (også kaldet rationel kultur)
  • Hierarch

De 4 kulturtyper er i indbyrdes konkurrence forstået på den måde, at hvis man vil have mere af en bestemt type må man samtidig acceptere mindre af noget andet. Det er vigtigt at have for øje, når man rekrutterer.

 

metting2

Send din ansøgning her